ELİNE DİLİNE HÂKİM OL

“El-muslimu men selime’n-Nâsu min lisanihi ve yedihi” “Müslüman, insanların dilinden ve elinden selamet bulan kimsedir.” Diliyle yahut eliyle kimseye eziyet vermeyendir. Bazı insanların dili, elinden daha beter oluyor. Diliyle insanlara eziyet veren, insanlara iftira atan, insanları rahatsız eden tam Müslüman sayılmaz. İslam’ı, imanı noksandır, azdır.