EN BÜYÜK GÜNAH KÜFÜRDÜR

Tarikat yol demektir, Allah’ın yolunu gösteren yol demektir. Allah’ın yolunu gösteriyorsa o tarikattır. Yok, kendi menfaatini gösteriyorsa, tarikatla alakası olmayan bir şeydir, kendi kafasına göre takılır. Şeyh hakikati söyler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolunu gösterir, hidayete vesile olur. Tabi onu göstermeyen, o yolu göstermeyen şeyh değildir. Başka işlerle uğraşıp da lazım olan şeyleri söylemeyen kimsenin bir faydası olmaz. Faydası olacak şeyler kalıcı şeylerdir, kalmayan şeyler faydasızdır.