EN GÜZELİNE TABİİ OLUN

“Allahummec'alna mimmen yestemiunel kavle feyettebiuna ahseneh” Bunları dinleyip de en güzelini bulup, ona tabi olalım diye Allah Azze ve Celle onları methetmiş. En güzel söz, en güzel söylenecek şey, kitap, Allah’ın kitabı Kur’an’ı Azimüşşan’dır. Kitapların en güzeli, en doğrusu, en faydalısıdır. Milyonlarca değil, milyarlarca hikmetler, faydalar insanoğlu için Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e verilmiştir. Anlayan onu biliyor, kıymetini bilir, anlamayan da kendi kafasına göre teviller yapar, tefsir eder, yorum yapar, kendi isteği üzerine açıklama yapar.