FİTNE

“elâ fî-lfitneti sekatû” diyor Allah Azze ve Celle Kuran-ı Azimüşşan’da. (Tevbe Suresi – 49) “Fitneye düştüler.” diyor. Fitne, Allah’ın lanet ettiği bir olaydır, kötülüktür, onu yapan lanetlenmiştir. Fitne devamlı vardır, her zaman vardır, her türlü de vardır. “Fitne uyuyor.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Gene orada da lanet oluyor, uyuyor oluyor, onu uyandırıp da milletin arasına fitneyi yayan insan lanetlenmiştir.