HAKKI KABUL EDECEKSİN

“Veylun yevme izin lil mukezzibîn” diyor Allah Azze ve Celle. “O gün vay yalanlayanların hâline!” (Murselat Suresi–15) “Doğruya yalandır diyenler büyük bir kabahat işlemiştir, kıyamet günü pişman olacaklar.” diyor. Tasdik edenler onun tam zıttı, tam tersi oluyor. İlk tasdik eden Ebu Bekir Sıddık’tır. Sıddık, tasdik eden demektir. O, cennetin en yüksek mertebesindedir ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in arkadaşı, yoldaşı olmuştur.