HASET ŞEYTANDANDIR

Haset, kıskançlık şeytandan oluyor, şeytandan geliyor. İlk haset eden şeytandır. Şeytan haset edip demiş ki: “Âdem Aleyhisselam’ın zürriyetini yoldan çıkaracağım!” Ne için? Çünkü Âdem Aleyhisselam’a haset etti. “O’nun zürriyetini cehenneme götüreceğim.” diyor.