HER GÖRDÜĞÜN HAK DEĞİLDİR

“Allahumme erine’l hakka hakkan verzukna’t tiba’ah.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in duası var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hakikati görüp, ona uyalım diye Cenab-ı Allah’tan yardım istiyor. Bu dua güzel bir duadır çünkü her gördüğümüz hakikat değildir. Hakikat kendi kafana göre bu hakikattir demeyle olmaz. Hak olmayan yani doğru olmayan bir şeyin arkasına, peşine düşersen sana bir fayda vermez.