HİCRET

Hicret, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye taşınması demektir. Orada on üç sene tebliğ yaptı. Oradakiler Kur’an’da da vasfettiği gibi, hem eziyet verdiler hem bir şey dedi mi parmaklarını kulaklarına koyup uzaklaştılar, alay ettiler, eziyet verdiler. Onların artık şansları kalmadı, Cenab-ı Allah da Habibini, Kâinatın Efendisini onlardan uzaklaştırdı.