HİDAYETTE OLANA İYİLİK VAR

“Yâ eyyuhâllezîne âmenû aleykum enfusekum, lâ yadurrukum men dalle izâhtedeytum” (Maide Suresi-105) Allah Azze ve Celle Kur’an-ı Azimüşşan’da diyor: “Siz hidayete erdikten sonra başkalarının zararı olmaz.” Dalalette olanların size zararı olmaz Allah’ın izniyle. Şeyh Efendimiz de “Hayrı bize, şerri onlara.” derdi. Dalalette olanlara şer var, iyilik yok; hidayette olanlara Allah’ın izniyle iyilik var. Çünkü Allah’ın sevdikleri hidayette olanlardır.