İBADETSİZLİK AKILSIZLIKTIR

“Verahmetî vesi’at külle şey(in)” diyor Allah Azze ve Celle. (A’râf Suresi 156) “Merhametim, rahmetim her şeyi ihata etmiş, hepsini içine almış.” Allah Azze ve Celle istiyor ki insanlar doğru yolda olsun, sonunda cennete gitsinler. Ama insanlar Allah kendilerine muhtaçtır gibisinden tafralar ediyor; “Ben kabul etmiyorum” diyorlar. Allah Azze ve Celle’nin rahmeti büyüktür, yaptıkları bir hayırdan dolayı cennet nasip olabilir.