İLACI OLMAYAN HASTALIK: AHMAKLIK

“Likulli dain deva yustetabu bih, illel hamakata a'yet men yudaviha.” “Her hastalığa bir ilaç var.” diyor. Bir hastalık var ki ilacı olmayan hastalık aptallıktır, ahmaklıktır. Onun tedavisi yoktur. En kötü arkadaş da ahmak arkadaştır. Ahmakla arkadaşlık yapma diyor bütün âlimler, evliyalar, şeyhler. Ahmakla arkadaşlık yapma çünkü seni tehlikeye atar. Hem maddi tehlikeye atabilir seni hem manevi tehlikeye.