İSLAM'DAN BAŞKA DİN YOKTUR

“Ve men yebtegi gayral islâmi dînen fe len yukbele minhu” (Ali İmran – 85) Ayet-i Kerime; “İnsanlar İslam’dan başka din isterlerse kabul olmaz” diyor. İslam dini, Allah’ın indinden indirilen son dindir. Ona tâbi olanın yaptığı bütün hayır işler makbuldür, sevap alır, derecesi artar, Allah indinde makbuldür.