İSLAMIN SAHİBİ ALLAH'TIR

“Ve mâ ekserun nâsi ve lev haraste bi mu’minîn” (Yusuf Suresi – 103) “Sen gayret göstersen, istesen de, insanların çoğunda iman yoktur, imansızdır.” Onun için azınlıktadır. Mutlu azınlık derler şimdi, Allah’a şükür imanlı olan insanlar mutlu azınlıktır. Çoklukta bir hayır yoktur. Birçok ayette azınlıkları metheder.