İSLAM'IN SANCAĞI OSMANLIDADIR

“Elâ inne evliyâa(A)llâhi lâ ḣavfun ‘aleyhim velâhum yahzenûn” (Yunus Suresi – 62) Bu sure-i Celile’de, Ayet-i Kerime’de, Kur’an-ı Azimüşşan’da “Allah’ın evliyalarına korku yoktur, üzüntü yoktur.” diyor. Onlara itibar eden, hürmet eden insanlar makbul insanlardır. Onlara hürmet etmeyip de “Bunlar artık eskidir, bunlar bir şey bilmiyor, biz daha iyi biliyoruz.” deyince, o vakit tehlike var, korku var.