İSRAF GÜNAHTIR

“Kulû veşrebû ve lâ tusrifû” (A’raf Suresi - 31) Allah (c.c.) emir vermiş: “Yiyin, için, israf etmeyin.” İsraf günahtır. Nimeti nimet bilip, ona hürmet etmek lazım. Bu, insanlar için bereket olur. Onu nimet olarak bilmeyip de hakaret edip, “Bu ne bu?” diye söylersen, Allah o bereketi ondan alır, o vakit hiçbir şey elde etmezsin.