KADER ALLAH'IN İLMİNDEDİR

İnsanoğlu hayrı da şerri de Allah’tan bilmeli ama gene kendisi kendine yapar yani hayrı da kendi tasarrufundan, şerri de kendi tasarrufundan kendisine Allah verir. Öyle bir kudreti var. Allah Azze ve Celle kimseye zulmetmez, kimseye haksızlık etmez. Kader denen şey Allah’ın elinde, Allah’ın bir sırrıdır. Allah’ın ilmi deniz değil, okyanus değil, bu kâinat Allah’ın sırrıdır, küçük bir şey değil.