KAİNAT ALLAH'IN LÜTFUNDADIR

“Kuli(A)llâhu yuneccîkum minhâ vemin kulli kerbin śümme entum tuşrikûn” (En’am Suresi – 64) “Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O’na ortak koşuyorsunuz.” “İnsanoğlu bir sıkıntıya düştü mü bir şey oldu mu Allah’ı hatırlar, Allah’a yalvarır, ondan kurtulduğu vakit unutur, kendi işine bakar, küfre girer, şirke girer, iyilik diye bir şey kalmaz.”