KIBRIS'IN MANEVİ DURUMU

Şeyh Babamız da Şeyh Nazım Hazretleri Recep oldu mu eskiden beri O’nun halvet seneleri dışında irşat için Kıbrıs’a giderdi. O vakit Kıbrıs dışında vazifesi yoktu. Kıbrıs adası memleketiydi, oranın insanlarının büyük bir ihtiyacı vardı. Üç ayları orada geçirirdi. Recep, Şaban, Ramazan’ı orada geçirdikten sonra Şevval’de bayramı yapıp, hacıları getirip, Hac vazifelerini yaptırıp, onları memleketlerine gönderirdi. Muhakkak Recep’te Kıbrıs’ta olurdu.