KİMSEYİ HAKSIZ YERE ÖLDÜRMEYİN

“ve lâ taktulûn nefselletî harramallâhu illâ bil hakk” (En'am-151) “Kimseyi haksız yere öldürmeyin.” diyor. Şimdi bütün dünyada idam yapılmasın diyorlar, idam cezası kalksın diyorlar. Kimlere kalksın? İdam olacak kimdir? Adam öldürmüş, bir şeyler yapmış, yani bu normalde idama müstahaktır. Allah (c.c.); “Onları idam edebilirsiniz ama günahsız insanları idam etmeyin.” diyor.