KİŞİ SEVDİĞİYLE HAŞROLUNUR

İnşallah bugün yolculuk mübarek bir yeredir. (Şeyh Efendi Mısır’a gidiyor.) O memlekette çok sahabeler var, evliyalar var, peygamberler var. Başta Hazreti Hüseyin Efendimiz’in (r.a.) mübarek başı oradadır. Hazreti Zeynep (r.a.) anamız orada. Büyük evliyalardan Ahmet Bedevi Hazretleri (k.s.) de oradadır.