KUDRET SAHİBİ ALLAH'TIR

“Allahu hâliku kulli şey’in ve huve alâ kulli şey’in vekîl” (Zümer Suresi - 62) “Allah, her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.” Her şeyi yaratan Allah Azze ve Celle’dir, kudret sahibi Allah’tır. İnsanlar, Allah’ın azametinin karşısında sıfır yani çok küçük sayılır. Buna rağmen Allah Azze ve Celle bize kıymet veriyor. “Yerlere ve göklere sığmadım, ancak mü'min kulumun kalbine sığdım.” diyor Allah Azze ve Celle. Allah’ın azametinin yanında kâinat, dünyalar bile gözükmez. Allah Azze ve Celle bize bu nimeti veriyor, bu lütfu veriyor, insanlar da bir karış boylarıyla kalkıp Allah’a karşı geliyorlar. Allah müminlere söyler: