KÜFRÜN HAKİMİYET ZAMANI

“vetilke-l-eyyâmu nudâviluhâ beyne-nnâsi” (Ali İmran - 140) “O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz.” Ayet-i Kerime’de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: “Bu günleri insanlar arasında sırayla birinden birine geçiriyoruz.” Dünya hiç kimseye kalmıyor. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Herkese fırsat veriliyor ki ne yapacakları görünsün.