KURTULUŞ GEMİSİNİ KAÇIRMAYIN

“Kâle seâvî ilâ cebelin ya´sımunî minel mâi kâle lâ âsımel yevme min emrillâhi illâ men rahime” “Oğlu, ‘Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım’ diye cevap verdi. Nûh dedi ki: ‘Bugün Allah’ın hükmünden ancak O’nun esirgedikleri kurtulacaktır’” (Hud Suresi – 43) Nuh Aleyhisselam oğluna; “Gel, kurtuluş gemisine bin kurtul. Bütün dünya suya batacak, bu gemiye binenler kurtulacak.” diyor. Tufan başlamıştı, yağış var, oğlu dedi ki: “Yüksek dağlar var, ben aşağıda boğulmayı beklemem, dağın üstünde çıkarım, kurtulurum.” Nuh Aleyhisselam da dedi ki: “Allah’ın gazabından, vaadettiği şeyden kurtuluş yok. Ancak O’nun rahmetine nail olan insanlar kurtulur.”