MUHARREM AYI VE AŞURE

 Bu ay Muharrem ayı, Muharremul haram. Haram ayların sonudur, mübarek bir aydır. Peygamberlerin çoğu nübüvvet makamına bu ayda geldi. Evliyalar da bu ayda mübarek yerlerine, velayet makamına geldiler. Onun için bu ayda hem oruç tutmak hem ibadet yapmak hem dua yapmak makbuldür inşallah, bahusus Aşure günü.