FİTNE FESAT

Fitne fesat bunlardan çıkar: “Ben senden daha iyiyim, ben daha çok yükselmek isterim, benim hırsım var…” Hırstan dolayı fitne de olur, fesat da olur. Öyle olmayınca, o ortadan kalkmış olur. Hırs, kötü bir sıfattır. Hırs ve haset Müslümana yakışmayan sıfatlardır. Herkesin bir vazifesi var, o vazifesine razı olması lazım, onu güzel, iyi yapması lazım. Eski insanlar bu terbiye üzerineydi. Bu yüz senede dünya tersine döndü. “Hırslı olacaksın, başkalarını ezeceksin, kendine çalışacaksın, başkasını düşünmeyeceksin.” diye öğretiliyor.