MÜNAFIKLIK SIFATINDAN UZAK DURUN

َّن ِ ِر إ ِل ِم َه النَّا ْسفَ ُمنَافِِقي َه فِي الدَّ ْر ِك األَ ْ ال “İnnel munâfikîne fîd derkil esfeli minen nâr” “Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar.” (Nisa Suresi-145) En makbul olmayan, iyi olmayan, sevilmeyen sıfat, münafıklık sıfatıdır. Münafıklar cehennemin en derininde olacak. Cehennem! Allah muhafaza, Allah hepimizi sakınsın. Bir de en derin dediği bir vadi var, yetmiş sene insen dibine yetişemezsin.