MÜSLÜMANIN YILBAŞI BELLİDİR

Allah’a hamd-u şükürler olsun ki bizi yoktan var etti. Bu dünyayı, bütün âlemleri yoktan var etti. Allah’a şükürler olsun, hamdolsun. Bizim bu kâinatın içinde hiçbir esamemiz okunmaz. Bu dünya büyük deriz ama bir toz kadar bile değildir. Bu sırf bu insanların ilmi dâhilindedir. Kudretini, azametini görsünler diye Allah insanlara ilim vermiş. İnsanın ilminin hududunda bile değil, koca dünya toz zerresi kadar bile değil. Bütün bu güneş sistemi ondan daha şey, hepsi insanların ilminde ufacık bir nokta kadar gözüküyor. Artık Allah’ın melekûtu, ilmi hiçbir şeyiz. İnsanlar da kalkıp Allah Azze ve Celle’ye kafa tutuyor, her türlü edepsizliği, saygısızlığı, densizliği yapıyor.