NEFSİNİN PEŞİNDEN GİDENLER

İnsanoğlunu Allah yarattı, her birine bir şey verdi ama insanoğlu umumen nankör olur, nefsini terbiye etmesi lazım. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberleri göndermiş ki bu nefsi terbiyeye soksun, bir şekle soksun, Allah’ın huzurunda makbul kul olsun. Nefsine tâbi olan makbul kul değildir, nefsinin kuludur, Allah’ın kulu olamaz.