NEFSİNİZE TESLİM OLMAYIN

“Elem a’hed ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budû-şşeytân(e)(s) innehu lekum ‘aduvvun mubîn(un)” (Yasin Suresi – 60) “Ey insanoğlu! Ben size şeytana tapmayın demedim mi? O sizin en büyük düşmanınızdır.” İnsanlar tapmıyoruz diyor ama hakikatte tapıyorlar, her dediğini yapıyorlar, ona tapıyorlar.