NİMETLERİMİZE NANKÖRLÜK ETMEYİN

“Ve izâ en’amnâ alâl insâni a’rada ve neâ bi cânibihî, ve izâ messehuş şerru kâne yeûsâ” (İsra Suresi-83) Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim’de insanlar için söylüyor: “Ona nimetlerimizi verdiğimiz vakit, nankörlük yapar, yoldan çıkar, bir zorluk çıktığı vakit de ümitsiz olur.” Bu, insanların tabiatıdır, insanların nefsinin tabiatıdır.


Bunları da izlemek ister misiniz?

image

ŞÜKRETMEK İÇİN SEBEP ÇOK

 Allah’a şükür, seferimiz (Almanya, Hollanda, İsviçre, Fransa) mübarek geçti, güz...