NİMETLERİMİZE NANKÖRLÜK ETMEYİN

“Ve izâ en’amnâ alâl insâni a’rada ve neâ bi cânibihî, ve izâ messehuş şerru kâne yeûsâ” (İsra Suresi-83) Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim’de insanlar için söylüyor: “Ona nimetlerimizi verdiğimiz vakit, nankörlük yapar, yoldan çıkar, bir zorluk çıktığı vakit de ümitsiz olur.” Bu, insanların tabiatıdır, insanların nefsinin tabiatıdır.