NİYETİNİZİN KARŞILIĞINI ALIRSINIZ

İyi niyet daima hayırlı olur, iyi niyetli olan kazanmış olur. Kötü niyetli olan insanlar, niyetlerini yaparlarsa, o vakit Allah onlara hesap sorar. Yok, kötülüğe niyet eder ama yapmazsa veya yapamazsa o yazılmaz. Ama iyilik yapayım diye niyet eden insana, yapmasa bile sevap yazılır. Yaparsa on misli, yüz misli, Allah ne takdir ettiyse verir. En azından on misli sevap verir. Bir de insanlar arasında sevilmiş olur.