OSMANLI DÖNEMİNDE TEKKE VE ZAVİYELER

Tarikat sohbetle, cemiyetle kaimdir. Bütün tarikatlarda hemen hemen aynıdır. Ama bizim Nakşibendi Tarikatı’nın sohbetleri mühimdir. Tekke ve zaviyeler Osmanlı zamanından sonra kaldırıldı. Baktılar ki Osmanlı kalktı daha bu şeyler duruyor. Bunlar kalırsa tehlike olacak. Onun için şeytan kurnaz, işine gelmedi, istemedi onu. Milleti hem cahil bıraktı, hem İslam adabından uzak dursun istedi. Onun için bu zaviyeleri, tekkeleri kaldırdı. Onlar hâlbuki devlete, İslam Devleti’ne yardımcıydı.