SAYILARIN DİLİ

“Vel-fecr. Ve leyâlin ‘aşr” (Fecr Suresi 1 - 2) Allah Azze ve Celle yemin ediyor. “Tanyerinin ağarmasına and olsun. Zilhicce ayının ilk on gecesine and olsun.” Allah istediği şeye yemin edebilir ama biz ancak Allah’ın adına yemin ediyoruz. Fecr gündüz yani sabah demek. Bu on geceyi Allah mübarek eylemiş. Allah’ın takdiri, hikmetidir. Onlara hürmet edeceğiz, onlarda daha fazla sevap var. Ne kadar hürmet edersen o kadar daha fazla sevap kazanıyorsun.