ŞEYTAN İYİLİĞİ ZORLAŞTIRIR

Kötülük yaparsan dünyada da hiçbir iyilik bulamazsın. Ne kadar paran pulun olsa da mevkiin makamın olsa da gene bir faydası yok, ahirette de cehennemlik olursun. Allah Azze ve Celle Kur-an’ı Azimüşşan’da bunları bize öğretiyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bütün hadislerde aynı şekilde bunu öğretiyor.