SU İÇİNDE SUSUZLUK YAŞAMAYIN

İhvanlar bedbahtmış. Nimetin içinde olup da nimetten faydalanmayan insan akılsızdır. O cins insanlar nimetin içinde, suyun içinde olup da susuzluktan kavrulan insan gibidir. Bu nimeti takdir etmiyorlar, akılsızdırlar, akılları kıttır. “Biz akıllıyız, şöyle okuduk, böyle okuduk, şunu bitirdik, şu kitapları okuduk…” deyip konuşurlar ama yok. Ümmeti Muhammedîye’den olmak en büyük nimettir, en büyük şereftir. Peygamberlerin talep ettiği bir şeydir, peygamber olmayıp da Ümmeti Muhammedîden olmayı istemişlerdir. Ama onların vazifeleri oydu ve buna razı oldular.