SÜNNET İMANIN KALESİNİ KORUR

İmanımızın kuvvetlenmesi lazım, imanı korumak lazım. İman da Allah’ın emirlerini yerine getirerek, farzları yaparak, vacipleri yaparak, sünnetleri yaparak kuvvetlenir. Şimdi moda çıkmış; “Efendim biz hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz...” İyi, hac farzdır tabi de umreye gidip oradan iyi şey öğreneceklerine başka şey öğreniyorlar. Diyor ki: “Orada insanlar Kâbe’nin yanındadır, onların imanları daha kuvvetli.” Onlar ne yapıyor? Sünneti kılmıyor, farzı kılıp, kaçıp gidiyor. O, iman zayıflığındandır. Kuvvetli imanı olan insan bütün ibadetleri yapar, fazlasını da yapmaya uğraşır.