TARİKAT EDEBİ ÖĞRETİR

Evliyalara karşı edepli olmak, âlimlere karşı edepli olmak, anneye babaya karşı edepli, düzgün olmak hep tarikatın öğrettiği şeylerdir. “Et-Tarikatu kulluha adap” diyor. Tarikat edepten ibarettir.