TARİKAT NEFİS İÇİNDİR

Allah insanlara doğru yolu göstermiş. Doğru yolda giden insan saadete kavuşmuştur. Kendi menfaati için, dünya için yalan söyleyip, Allah’ın söylediği ve gösterdiği yolun tersine giden insan da şekavete mahkûmdur.