TASAVVUF HAK YOLA GÖTÜRÜR

Tasavvuf yolu başka yola benzemez, nefsini terbiye etmek içindir. Tasavvuf yolu, insanı bu dünyadan, dünya kirinden temizlemek içindir, tezkiye yolu demektir. Onun için tasavvuf, dinen en kemale ulaşan insanların yoludur, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yoludur bu yol.