TİMSAHLAŞMIŞ İNSANLAR

“Ve kalîlun min ibâdiyeş şekûr.” (Sebe Suresi-13) “Kullarımdan şükredenler çok azdır.” Allah’ın sevdiği insanlarla beraber olmak da Allah’a şükretmektir. Allah’ın sevdiği topluluklar da Allah’a şükürdür. Allah’a şükredersen, Allah seni on katı mükafatlandırır. Bu, Allah rızası için halis bir topluluktur Allah’ın izniyle.