UMUTSUZ OLMAYIN

“Lâ yes-emu-l-insânu min du’â-i-lḣayri ve-in messehu-şşerru feyeûsun kanût” “İnsan, iyilik istemekten usanmaz da kendisine bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, meyus olur.” (Fussilet – 49) İnsanoğlu ümitsiz oluyor. Allah’ın rahmetinden ümitsiz olan insanlar, imansız insanlardır. Allah Azze ve  Celle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim,