UTANMAK İMANDANDIR

“El haya u minel îman” Hayâ dediği, utanmak imandandır. Şimdiki insanlar onu kötü bir şey olarak gösteriyor. Eskiden insanlar ayıp bir şey yaptıkları vakit rezil olmayayım diye utanırlardı. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bütün yapılan kötülükler için; “Bu, insanın tabiatıdır. Onu ellemeyin, onu ayıplamayın. Ne yaparsa yapsın utanmaması lazım, utanmak güzel bir şey değil.” diyorlar.