VAHABİLİK HAKKINDA 1

“Ve lâ tehinû ve lâ tahzenû ve entumul a’levne in kuntum mu’minîn” (Al-i İmran Sûresi-139) Allah Azze ve Celle söylüyor: “Üzülmeyin!” Yani kendinizi sıkmayın. “Mü’min olursanız üstün olan sizlersiniz.” Allah(c.c.) Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hitap etti ama Kur’an herkesedir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) en büyük müjdesi Kur’an-ı Azimüşşan’dır. Kur’an Allah’ın kelamıdır. Kıyamete kadar herkese hükmü vardır. Kur’an-ı Azimüşşan’da herkes için nasihatler vardır ve bütün faydalar ondadır. Hem nasihattır hem şifadır.


İlişkili Videolar

image

ALLAH AFFETMEYİ SEVER

Allah Azze ve Celle insanoğluna merhamet ediyor, insanoğlu kendine merhamet etmiyor. İnsanoğlu devamlı günah, hata işler....

image

ŞEFAATTEN MAHRUM OLANLAR

“Ve alleme âdemel esmâe kullehâ” (Bakara Suresi–31) Her şeyi Âdem babamıza (a.s.) &o...

image

CUMA GÜNÜ SALAVAT GETİRİN

 “Cuma günleri bana salât-u selam getirin, fazla getirin.” Normal günlerde de olur ama Cuma g...