ONLAR HAY’DIR

Şeyh Efendi’nin babası Ahmet Adil Efendi’ydi. Babam biraz kırgındı ona...

OSMANLI DÖNEMİNDE TEKKE VE ZAVİYELER

Tarikat sohbetle, cemiyetle kaimdir. Bütün tarikatlarda hemen hemen aynı...