image

ALLAH’IN İKRAMI

Tarikatımız sohbet üzerine kaimdir. Hayır cemiyettedir. Bu, iyi insanların ce...

image

NE İÇİN YARATILDIK?

Allah bu meclisleri daim etsin inşallah. Bu dünyada yapacağımız şey nedir? &C...

image

SADECE ALLAH İLE OL

Tarikatımız sohbetle kaimdir, hayır cemiyetledir inşallah. Sohbet bildiğimiz şeyle...

image

MÜFLİS İNSAN KİMDİR?

Tarikatımız sohbetle kaimdir. Hayır cemiyetledir. Peygamber Efendimiz “İflas...

image

KİBİR EN BÜYÜK BELADIR

Tarikatımız sohbetle kaimdir, hayır cemiyetledir. Tarikat imamımız İmam Nakşibendi...

image

NEFİS EJDERHA GİBİDİR

Şeyh Efendi’nin selamları var. Soranlara hep selam söyle diyordu. Orada...

image

DİN NASİHATTİR

“Ed-dinu nasiha” diyor. Din, nasihattir. Yani dinin özeti nasihat...