BİR MÜRŞİDE TABİİ OLUN

Tarikata, şeyhe, mürşide tabii olmanın çok faydaları var. Hem kişinin ...

KURBAN

Kurban Bayramı geliyor Allah’ın izniyle. Gidebilenler Hacca gittiler, Allah ...

LEBBEYK

Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam’a, “Ezan oku, Kabe’yi y...

HARAM AYLAR

Bu aylar, “Eşhuru'l-hurum” denilen haram aylardır. Zilkâde, ...

ZALİMLERLE BERABER OLMAYIN

ا ُر فَتَ ْ ُموا ِذي َن َظلَ َّ لَى ال ِ إ ْ َوالَ تَ ْز َكنُوا “Ve lâ...

SÜNNETİN EHEMMİYETİ

Hayır cemiyette inşallah. Cemiyetler olsun. Bugün Cuma günü olduğu ...

ES SABÛR

Allah Azze ve Celle’nin isimleri çoktur da 99 ismi var en bilinen. So...

İMAN ETMEK

Peygamber Efendimiz(s.a.v.) İslam’ı dünyanın her tarafına yaymış. Bazı ...

DOĞRU YOLU TERKETMEYİN

Allah kimseyi doğru olmayan işe müyesser kılmasın lazım. Bazı işler var, insa...

SABIR

(BAKARA Suresi-153) “Yâ eyyuhâllezîne âmenustain&uci...

KAPANMAYAN SEVAP KAPISI

Sadaka çok mühimdir. Peygamber Efendimiz(s.a.v.), “sadakayla, ba...

FİTNE ZAMANI

Bu zaman ahir zamandır, fitne zamanlarıdır şimdi. Peygamber Efendimiz(s.a.v) bu za...

KENDİ VAZİFEN

Peygamber Efendimiz’in(s.a.v.) hadisi: “Müslüman insanın yap...

ALLAH RIZASI

Allah’a şükür yolculuk güzel geçti. Bir buçuk a...

MÜBAREK RAMAZAN

Allah’a şükür Recep ve Şaban’a yetiştik. Ramazan’a da ...

KANAAT SAHİBİ OLUN

İnsanoğlu kendi kafasına göre, nefsinin istediği yoldan gittiği zaman devamlı...