ZİLHİCCENİN 10 GECESİ

“Vel-fecr(i). Ve leyâlin ‘aşr(in)” (Fecr Suresi 1-2) “Tan yerinin ağarmasına andolsun. On geceye andolsun.” Bunlara yemin ediyor. Bu on gece, Zilhicce’nin bayrama kadar olan geceleri, mübarek gecelerdir. Dediğimiz gibi, Allah her fırsatta Müslümanlara bir fırsat veriyor ki daha fazla hayır işlesinler, sevap kazansınlar.