ZULMETMEYİN, MERHAMET EDİN

“vemâ zalemnâhum velâkin kânû enfusehum yazlimûn” (Nahl Suresi – 118) “Kimseye zulmetmeyiz. Zulmeden insanlar nefislerine, kendi kendilerine zulmeder, Allah kimseye zulmetmez.” Bu dünyada olan bitenler hepsi insanların yaptıklarından, onların kötü huylarından, kötü ahlaklarından, kötü amellerinden dolayıdır. Her şey, her bela, her musibet onlara geliyor.