ALLAH’LA BERABER OLUN

Allah Azze ve Celle mü’minlerle beraberdir. Her olan şeyde bir hayır va...

HER YAPILANIN KARŞILIĞI VAR

Allah Azze ve Celle dünyayı öyle yaratmış ki her yaptığın şeyin karşılığ...

MUHABBETİMİZ ZİYADE OLSUN

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i zikrettiğimiz vakit bereket iner, hayırlar ge...

BİZ HAKKANİYİZ

Yolda sebat etmek güzeldir. İki çeşit şey var: Sebat güzeldir, m&...

HER İŞE KARIŞMAYIN

ھ ْن ُح ْس ِن َ ْع ِم ن َ ی َ ْر ُكھُ َما لا َم ْر ِء ت ْ َِم ال إ ْسلا “Kiş...

KENDİNDEN DEĞİL ALLAH’TAN BİL

ْمَوا ِل َواْلأ ِي اْلأ ُ ٌر ف َ َكاث َ ُكْم َوت َ ْین َا ُخ ٌر ب َف ٌ َوت َة َ ْھ...

KARINCA EZMEZ EFENDİLER

ر َض َر َر َوالَ ِض َرا الَ “La darara vela dırar”. Peygamber Efendimi...