image

ALLAH’IN KUDRETİ VE AZAMETİ

Allah Azze ve Celle bizi bu zamanda ve mekanda yarattı. Bugünkü insanlar tek başımıza olduğumuzu zannetmesin, Allah&...

image

MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ TAYFALAR

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hicret ettiği vakit Medine’deki mü’minlerin hepsi sevindiler, O’nu karşıla...

image

ZAFER SENESİ

Bugün Muharrem’in biri, mübarek olsun inşallah. Yeni hicri seneyi Allah (c.c.) İslam âlemine mübare...

image

MEŞAYIHLARA MUHABBET EDİN

“İnde zikrissâlihîn tenzîl-ür-rahme” (Hadis-i Şerif) Salihleri zikredince rahmet iner. Bug&...

image

HAYIRLI İŞLER YAPIN

İstersen bütün dünya elinde olsun, hayır yapmadıktan sonra hiçbir şey kazanmış olmazsın. Bütün...

image

ÜMİTSİZ OLMAYIN

“Lâ taknetû min rahmetillâhi, innallâhe yagfiruz zunûbe cemîâ, innehu huvel ga...

image

ALLAH’IN LÜTFUNU İSTEYİN

“Külli âtin karîb”, yani “Her gelen yakındır” diyor. Hiçbir şeyi uzun, uz...

image

ALLAH ONLARDAN İNTİKAM ALACAK

“Ve men azlemu mimmen zukkire bi âyâti rabbihî summe a’rada anhâ, innâ minel mucrim&...

image

SÜNNETİ TERKETMEYİN

Tarikat ehli, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yolunu takip eden insandır. Çünkü meşayıhlar O’ndan (...

image

ALLAH İSTEDİĞİNİ YAPAR

Allah Azze ve Celle bize bu güzel yeri nasip etmiş. Burası dünyanın göbeğidir. Bütün bu fesat insanla...

image

KURBANA EZİYET ETMEYİN

Zilhicce ayı mübarek bir ay, hac ayıdır. Kurban da kesebilecek kişiye vaciptir. Bir miktar para limite geldiği vakit, o k...

image

HAC İBADETİ

Allah’a şükür Zilhicce ayına yetiştik. Mübarek aylardır bunlar. Eşhürü’l–Hurum yani...

image

YABANCILIK ÇEKMEYENLER

Allah’a şükür sağ salim gidip, sağ salim geldik. Rahmetle, sevgiyle, bereketle geldik inşallah. Allah’ın...

image

RİYA MÜNAFIKLIĞIN GÖSTERGESİDİR

“Ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn” (En'am Suresi 59)...

image

SEYYİDİN DEDESİNE TABİYİZ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kim ki benim söylemediğimi, söyledi derse; benim söylediğimi ...

image

TAHAMMÜL ETMEYİ ÖĞRENİN

İnsanoğlunun hayatta geçinmesi için tahammül etmesi lazım. Herkes birbirine tahammül edip, hoşgör...

image

ZORLUKLAR İMANLA YENİLİR

İnsanlar dünyada zengin olsun, fakir olsun tam rahatlık olmaz. Yahut dünyada epeyce zorluk oluyor. Bu meşakkatlerden...

image

HAİN İNSANLARLA OLMAYIN

“Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekûllâhe ve kûnû meas sâdikîn...

image

GECE NAMAZININ FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatı bize nurdur. O (s.a.v.)’nun sözleri nurdur. Hepsi bu karanlık hayat, b...

image

MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANA KARDEŞLİĞİ

Yine bir husus var, bu büyük bir fazilettir, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in methettiği bir husustur. Müs...