BİZ HAKKANİYİZ

Yolda sebat etmek güzeldir. İki çeşit şey var: Sebat güzeldir, m&...

HER İŞE KARIŞMAYIN

ھ ْن ُح ْس ِن َ ْع ِم ن َ ی َ ْر ُكھُ َما لا َم ْر ِء ت ْ َِم ال إ ْسلا “Kiş...

KENDİNDEN DEĞİL ALLAH’TAN BİL

ْمَوا ِل َواْلأ ِي اْلأ ُ ٌر ف َ َكاث َ ُكْم َوت َ ْین َا ُخ ٌر ب َف ٌ َوت َة َ ْھ...

KARINCA EZMEZ EFENDİLER

ر َض َر َر َوالَ ِض َرا الَ “La darara vela dırar”. Peygamber Efendimi...

SADAKANIN GİZLİSİ DAHA EFDALDİR

Allah Azze ve Celle bize “İyilik yapın” diyor. َخْير ْ َوافْعَ ِل ال &...