image

SADAKANIN GİZLİSİ DAHA EFDALDİR

Allah Azze ve Celle bize “İyilik yapın” diyor. َخْير ْ َوافْعَ ِل ال &...

image

KALDIRAMAYACAĞIN YÜKÜN ALTINA GİRME

ُو ْسعَ َها ِالَّ ْف ًسا إ ِ ُف ا ّّللُ نَ ّ الَ يُ َكل “Lâ yukelliful...

image

YALANCI ŞAHİTLİKTEN SAKININ

م َع ال َّصاِدقِي َه ْ ا ّّللَ َو ُكىوُىا ْ اتَّقُىا ْ َمىُىا ِذي َه آ َّ َها ال ُ...

image

SENEYLE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ

َّل َع ِ بَثُىا إ ْ ْن يَل َها لَ يَ َرْونَ َ ُهْن يَ ْىم نَّ َ ْو ُض َح َكأ ا َها...